People

Professor

Hisashi Kashima (kashima at i.kyoto-u.ac.jp)


Senior Lecturer

Koh Takeuchi (takeuchi at i.kyoto-u.ac.jp)


Assistant Professor

Kyohei Atarashi
Han Bao, Hakubi Project Assistant Professor (bao at i.kyoto-u.ac.jp)


Researcher

Armand Barbot, JSPS Research Fellow
Akira Matsushita


Ph.D. student

Kosuke Yoshimura
Luu Huu Phuc
Lu Xiaotian
Shin’ya Yamaguchi
Yuki Takezawa
Lin Xiaofeng
Yu Mitsuzumi
Junki Mori
Tomas Rigaux
Daichi Kimura
Lyu Shenghao


Master student

M2

Naoyuki Kita
Ryota Maruo
Joon Park
Zhou Qiule
Tsuyoshi Suehara
Masanori Tsutsumi
Yuki Wakai
Hiroaki Yamada
Sun Yaqi

M1

Jin Matsuno
Ryosuke Nagai
Katsumi Takahashi
Shunki Uebayashi
Xu Xiaoyang
Koki Yashiro
Pan Yongchao
Yuan Yu


Undergraduate student

Taiki Kuwada
Ryoma Nakai
Horoki Yasuda
Taishi Yamamoto


Collaborator

Jill-Jênn Vie (INRIA)


Alumni

Ryoma Sato (Ph.D. student; – March 2024)
Yuki Goto (Master student; – March 2024)
Sho Otao (Master student; – March 2024)
Yusuke Tosa (Master student; – March 2024)
Shun-ichi Takahashi (Master student; – March 2024)
Takumi Kondo (Undrgraduate student; – March 2024)
Yasuaki Sumita (Undrgraduate student; – March 2024)
Kohsuke Uno (Undrgraduate student; – March 2024)
Haruki Doi(Undergraduate student; – September 2023)
Guoxi Zhang (Ph.D. student; – July 2023)
Makoto Yamada (Associate Professor; – March 2023)
Takako Onishi (Ph.D. student; – March 2023)
Hiroshi Takahashi (Ph.D. student; – March 2023)
Shonosuke Harada (Ph.D. student; – March 2023)
Takumi Inui (Master student; – March 2023)
Ryosuke Ueda (Master student; – March 2023)
Issei Kubota (Master student; – March 2023)
Kenya Otsuka(Undergraduate student; – March 2023)
Yoichi Chikahara (Ph.D. student; – September 2022)
Liu Yang (Ph.D. student; – March 2022)
Maya Okawa (Ph.D. student; – March 2022)
Kouki Nagata (Undergraduate student; – March 2022)
Ryunosuke Iwai (Master student; – March 2022)
Ayato Toyokuni (Master student; – March 2022)
Akira Taminoto (Ph.D. student; – September 2021)
Akito Seki(Master student; – September 2021)
Yuki Tomimura(Undergraduate student; – September 2021)
Yasutoshi Ida (Ph.D. student; – March 2021)
Shogo Hayashi (Ph.D. student; – March 2021)
Toshimasu Ikezaki (Undergraduate student, – March 2021)
Naoki Miyaguchi (Undergraduate student, – March 2021)
Kosuke Morita (Undergraduate student, – March 2021)
Takashi Joko (Master student, – March 2021)
Yuya Kagawa (Master student, – March 2021)
Kanata Satake (Master student, – March 2021)
Tatsuya Shiraishi (Master student, – March 2021)
Yan Gu (Program-specific researcher, – March 2020)
Shun Ito (Master student, – March 2020)
Kodai Kureishi (Master student, – March 2020)
Yusuke Sakata (Master student, – March 2020)
Daiki Tanaka (Master student, – March 2020)
Hajime Kurane (Undergraduate student, – March 2020)
Koh Takeuchi (Ph.D. student; – March 2019)
Hirotaka Akita (Master student, – March 2019)
Lucas Ryo Endo (Master student, – March 2019)
Nao Kato (Master student, – March 2019)
Junpei Naito (Master student, – March 2019)
Noeru Suzuki (Undergraduate student, – March 2019)
Ykihiro Tagami (Ph.D. student; – September 2018)
Rafael Pinot (Paris Dauphine University; – August 2018)
Jiuding Duan (Ph.D. student; – May 2018)
Yukino Baba (Assistant Professor, – March 2018)
Yuji Horiguchi (Master student, – March 2018)
Hitoshi Kusano (Master student, – March 2018)
Takuya Kuwahara (Master student, – March 2018)
Takeru Sunahase (Master student, – March 2018)
Kosuke Yoshimura (Master student, – March 2018)
Jiyi Li (Program-specific researcher, -December 2017)
Yanghua Jin (Exchange student, – September 2017) (Fudan University, China)
Nozomi Nori (Ph.D. student, – March 2017)
Kaito Fuji (Master student, – March 2017)
Ryusuke Takahama (Undergraduate student and Master student, – March 2017)
Tomohiro Arai (Undergraduate student, – March 2017)
Yorihito Kiritani (Undergraduate student, – September 2016)
Patrick Jörger (Exchange student, – August 2016) (Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany)
Koji Nakazawa (Assistant Professor, – September 2015)
Naoki Otani (Undergraduate student, – March 2015)
Sho Yokoi (Undergraduate student, – March 2015)

(Please change “at” to “@” and delete space to use the e-mail address.)