People

Professor

Hisashi Kashima (kashima at i.kyoto-u.ac.jp)


Associate Professor

Makoto Yamada (myamada at i.kyoto-u.ac.jp)


Assistant Professor

Koh Takeuchi (takeuchi at i.kyoto-u.ac.jp)


Researcher


Ph.D. student

Shogo Hayashi
Takako Onishi
Akira Tanimoto
Yasutoshi Ida
Guoxi Zhang
Liu Yang
Maya Okawa
Yoichi Chikahara
Hiroshi Takahashi
Shonosuke Harada


Master student

M2

Takashi Joko
Yuya Kagawa
Kanata Satake
Ryoma Sato
Akito Seki
Tatsuya Shiraishi

M1

Ryunosuke Iwai
Ayato Toyokuni
Hiroaki Yamada
Luu Huu Phuc
Lu Xiaotian


Undergraduate student

Toshimasu Ikezaki
Takumi Inui
Ryosuke Ueda
Yuki Takezawa
Yuki Timimura
Naoki Miyaguchi
Kosuke Morita


Collaborator

Tam Le (RIKEN AIP)
Dinesh Singh (RIKEN AIP)


Alumni

Yan Gu (Program-specific researcher, – March 2020)
Shun Ito (Master student, – March 2020)
Kodai Kureishi (Master student, – March 2020)
Yusuke Sakata (Master student, – March 2020)
Daiki Tanaka (Master student, – March 2020)
Hajime Kurane (Undergraduate student, – March 2020)
Koh Takeuchi (Ph.D. student; – March 2019)
Hirotaka Akita (Master student, – March 2019)
Lucas Ryo Endo (Master student, – March 2019)
Nao Kato (Master student, – March 2019)
Junpei Naito (Master student, – March 2019)
Noeru Suzuki (Undergraduate student, – March 2019)
Ykihiro Tagami (Ph.D. student; – September 2018)
Rafael Pinot (Paris Dauphine University; – August 2018)
Jiuding Duan (Ph.D. student; – May 2018)
Yukino Baba (Assistant Professor, – March 2018)
Yuji Horiguchi (Master student, – March 2018)
Hitoshi Kusano (Master student, – March 2018)
Takuya Kuwahara (Master student, – March 2018)
Takeru Sunahase (Master student, – March 2018)
Kosuke Yoshimura (Master student, – March 2018)
Jiyi Li (Program-specific researcher, -December 2017)
Yanghua Jin (Exchange student, – September 2017) (Fudan University, China)
Nozomi Nori (Ph.D. student, – March 2017)
Kaito Fuji (Master student, – March 2017)
Ryusuke Takahama (Undergraduate student and Master student, – March 2017)
Tomohiro Arai (Undergraduate student, – March 2017)
Yorihito Kiritani (Undergraduate student, – September 2016)
Patrick Jörger (Exchange student, – August 2016) (Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany)
Koji Nakazawa (Assistant Professor, – September 2015)
Naoki Otani (Undergraduate student, – March 2015)
Sho Yokoi (Undergraduate student, – March 2015)

(Please change “at” to “@” and delete space to use the e-mail address.)